Pravidla

Obecná ustanovení

Tato pravidla a podmínky spolupráce upravují vztah mezi účastníkem Partnerského programu (dále jen Partner) a společností Ferrino (dále jen Provozovatel).

Provozovatel

Provozovatelem Partnerského programu (affiliate programu) je Karel Kadečka, Pravoúhlá 1677/17, 150 00 Praha 5.

Partner

Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Partnerského programu a je přijat za partnera Provozovatelem. Při registraci uvede pravdivé údaje. Registrací výslovně souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce čímž se zavazuje je plnit. Registrací do programu také Partner dává souhlas se zpracováním osobních údajů společností Ferrino, č. 101/2000 Sb.

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Podmínky a obsah spolupráce

Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na marketingové podpoře prodeje zboží přes eshop http://www.ferrino.cz, http://www.ferrino.sk nebo http://www.shop-outdoor.cz na webových stránkách Partnera v rámci Partnerského programu.

Provize se vyplácejí za objednávky, které provedl a zaplatil návštěvník, který přišel přes odkaz na webových stránkách Partnera.

Registrace

Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Partner smí mít založený pouze jeden účet v Partnerském programu.

Odkazy

Odkazy jsou myšleny textové odkazy, stejně jako bannery a grafické reklamy, které při prokliku směřují na web www.ferrino.cz, http://www.ferrino.sk, www.shop-outdoor.cz nebo jiné stránky na těchto doménách.

Odkaz na webové stránky musí obsahovat identifikační kód kampaně Partnera, který si Partner vygeneruje v systému.
Odkazy, které neobsahují identifikační kód, nejsou zahrnuty do statistik Partnerského programu a nelze přes ně uplatňovat nárok na provize. Z technických důvodů je provize připisována pouze za takového návštěvníka, který má ve svém počítači povolená cookies.

Partner smí používat odkazy se specifickým kódem na více než jednom webu.

Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky. Partner nesmí používat odkazy se specifickým kódem na cizích webech a to především v uživatelských diskuzích a komentářích. Zakázána je propagace založená na SPAMování. (Viz zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)

Provize

Provize se nevyplácí za pouhou návštěvu přes web Partnera.

Partner získá provizi za každý nákup, a to do 30 dnů od posledního příchodu návštěvníka z jeho webu. Provizi dostane ten Partner, od kterého přišel zákazník jako první. Na provizi za jednu objednávku má nárok pouze jeden Partner.

Provize Partnera může být stornována v případě, že nákup byl z jakýchkoliv důvodů stornován.

Provize může být zrušena, pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

Výše provizí

Provize je 5% z ceny objednávky v Kč, poštovné se nezapočítává. Pokud objednávka proběhla v EUR, je proveden přepočet do Kč dle předem nastaveného kurzu (aktuální kurz je možno vidět v administraci).

Výplata provizí

Provize se budou vyplácet buď na základě faktury, pokud ji může Partner vystavit, nebo na základě potvrzení dle §10 daně z příjmu pro Partnery, kteří nemají živnostenský list.

Provize se budou vyplácet na základě vaší žádosti, pokud dosáhnou minimální částky 500 Kč.

Při zrušení spolupráce, pokud nebyla zrušena z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce a Partner má na ní nárok, se provize vyplatí do 14 dnů. Provize musí být minimálně 500 Kč.

Provize se vyplácejí pouze v české nebo slovenské měně (ve slovenské měně přepočteno aktuálním kurzem).

Provozovatel se zavazuje

Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných nákupů přes jeho partnerský odkaz.
Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

Provozovatel není povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupů jiným způsobem než online přes systém Partnerského programu.

Podmínky odstoupení

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce.

Spolupráce a provize mohou být bez náhrady zrušeny v případě, že Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Partner bude o těchto změnách informován nejpozději do 5 pracovních dní e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci.
Pokud Partner nepřijme nové podmínky, bude spolupráce ukončena.

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH | Copyright © 2024 FERRINO.cz | kontakt info@ferrino.cz | Programming FOLDINA.cz